back to drawings

gauze bandage

Gauze Bandage Drawings no 1 & no 2
2018 pen on paper
131cm x 101cm

Gauze Bandage
2009
pen on paper
125cm X 150cm (private collection)

Gauze Bandage no 6
2011
pen on paper
152cm x 121cm (private collection)

Heavy Gauze Bandage
2011
pen on paper
132cm x 102cm (private collection)

Heavy Gauze Bandage no 2
2011
pen on paper
1372cm x 1016cm (private collection)

Gauze Bandage no. 2
2013
pen on paper
152 x 121 cm (private collection)

Gauze Bandage no. 3
2013
pen on paper
152 x 121 cm (private collection)

Gauze Bandage no. 4
2013
pen on paper
152 x 121 cm (private collection)

Gauze Bandage no. 5
2013
pen on paper
152 x 121 cm (museum collection)

Gauze Bandage no. 6
2013
pen on paper
152 x 121 cm (private collection)